نرخ به روز فیزیوتراپی فوتبال در تهران

نرخ فیزیوتراپی در فوتبال در تهران طبق دستگاه هایی که با آن فیزیوتراپی انجام می دهیم تعیین می شود . فیزیوتراپی رشته ای از پیراپزشکی و یکی از شاخه‌های توانبخشی نیز می‌باشد که به عضو آسیب دیده کمک می‌کند توانایی قبلی خود را به دست آورد می باشد که توسط برق می توانند بعضی از بیماریها را درمان کنند . در زبان عامیانه مردم به آن در برق درمانی نیز می گویند .

انواع فیزیوتراپی فوتبال در کشور

 بیشتر فیزیوتراپی را برای بازگشت قدرت عضلانی و حرکتی انجام می دهند البته باید این را در نظر داشت که باید فیزیوتراپی را به صورت مداوم و منظم انجام داد تا بتوان نتیجه بهتری از آن گرفت . می توان از علت های مراجعه به فیزیوتراپی به موارد زیر اشاره نمود .

 1.  کاهش درد
 2.  کمک به آسیب های ورزشی و یا پیشگیری از آن
 3.  بهبود در توانایی های حرکتی
 4.  پیشگیری از ناتوانی
 5.  توانبخشی بعد از سکته مغزی  و یا جراحی و یا بعد از تصادف
 6.  کنترل ادرار و مدفوع
 7.  کمک در تعادل فرد برای ایستادن و راه رفتن
 8. کمک به یادگرفتن استفاده از عضو مصنوعی

 فیزیوتراپی را معمولاً پزشکان تجویز می کنند . ما دارای انواع فیزیوتراپی می باشیم که در اینجا به چند نوع آن اشاره میکنیم :

 1.  گرما یا سرما درمانی
 2.  لیزر درمانی سرد
 3.  تحریک عضلانی الکتریکی
 4.  جریان تداخلی
 5.  تمرینات کششی و قدرتی
 6.  کشش مکانیکی

تاثیر فیزیوتراپی فوتبال در روند درمان

فیزیوتراپی را تنها برای درمان انجام نمی‌دهند بلکه از فیزیوتراپی به عنوان پیشگیری از یکسری صدمات می توان استفاده کرد و باعث قدرت بدنی می شود اکثر آسیب های بدنی که از طریق ورزش کردن اتفاق می‌افتد با درمان های مناسب و به موقع با دستگاه های فیزیوتراپی بهبود پیدا می کنند .

بنابراین فیزیوتراپی می تواند به بازگشت یک ورزشکار به ورزش بسیار کمک کننده و مهم باشد .البته خدمت های فیزیوتراپی به یک فرد عادی با یک فرد ورزشکار متفاوت می باشد . باید فیزیوتراپی که برای ورزشکاران انجام میشود در حدی باشد که از ناحیه ایی که صدمه دیده است در حد عالی خوب شود و یا حتی بهتر از زمان درمان آن باشد و این مورد بسیار قابل اهمیت برای ورزش فوتبال می باشد .

 

فیزیوتراپی فوتبال تهران

فیزیوتراپی فوتبال باعث می شود که محل آسیب دیده بهتر شود و درد و تورم آن کاهش پیدا کند و حرکت آن به خوبی انجام شود انعطاف‌پذیری بهتری داشته باشد . همچنین باعث پیشگیری از درد و برای درمان خشکی مفصل ها استفاده می شود . در زمان فیزیوتراپی تمرین هایی را هم به ورزشکاران می‌دهد که باعث می‌شود درمان بهتری داشته باشند .

 

فیزیوتراپی در اصفهان