راهنمای فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران مبتلا به کرونا (بعد از مرحله حاد)

فیزیوتراپی تنفسی تأثیر زیادی در درمان بیماری کرونا دارد.فیزیوتراپی ایرانیان بهترین فیزیوتراپی اصفهان در این مقاله قصد دارد در مورد راهنمای فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران مبتلا به کرونا (بعد از مرحله حاد) صحبت کند.

در وضعیت نشسته

بر روی صندلی بنشینید و یک چوب را با دو دست گرفته و بالای سر خود ببرید. در حین کشیدن نفس عمیق از بینی به سمت راست بچرخید. سپس بازدم خود را به آرامی از دهان خارج کنید.
مجدداً به حال اول برگردید و این تمرین را به سمت چپ انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران کرونایی

این تمرین را به مدت ۲ دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر وشب انجام دهید.

تنفس عمیق

به پشت بخوابید، دو زانوی خود را خم و کف پاها را بر روی زمین قرار دهید. دست های خود را پشت گردن قلاب کنید و در حالی که دو آرنج خود را به تشک نزدیک می کنید نفس عمیقی از بینی بکشید. سپس در حالی که دو آرنج را به هم نزدیک می کنید، به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.این تمرین را به مدت ۲ دقیقه و ۳ تا ۴ بار در روز انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران کرونایی

بر روی صندلی بنشینید. دست ها را پشت گردن قرار دهید و دو آرنج را در جلوی بدن به هم نزدیک کنید و به جلو خم شوید.در حالی که آرنج هایتان را از هم دور می کنید و تنه ی خود را صاف می کنید از بینی خود نفس بکشید. در حالی که به وضعیت اولیه برمی گردید به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.

این تمرین را به مدت ۲ دقیقه و ۳ تا ۴ بار در روز انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران کرونایی

بر روی صندلی بنشینید و در حالی که دست ها را به بالای سر می برید نفس عمیقی از بینی بکشید.

سپس در حالی که به سمت جلو خم می شوید و دست ها را به صورت ضربدری به مچ پا می رسانید به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.این تمرین را به مدت ۲ دقیقه و ۳ تا ۴ بار در روز انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی و بیماران کرونایی

یکی از مهم ترین علایم مبتلایان به ویروس کرونا، سرفه های خشک، تنگی نفس و تب است. پس از بهبودی، عملکرد و ظرفیت ریوی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می یابد. با فیزیوتراپی تنفسی می توان مانع از پیشرفت عوارض ناشی از بیماری کرونا شد. هدف از ارائه این راهنما، کمک به برگشت هرچه سریع تر بهبود یافتگان به زندگی عادی است.

تمرینات تکمیلی فیزیوتراپی برای افزایش ظرفیت ریه ها

تمرینات باز کردن قسمت های مختلف قفسه

قسمت فوقانی قفسه سینه
بر روی سطح صافی دراز بکشید یا بر روی صندلی در حالی که پاها روی زمین قرار دارند، بنشینید. دستان خود را روی قسمت فوقانی قفسه سینه قرار دهید.
با دستانتان یک فشار سریع به سمت پائین و داخل اعمال کنید. در همین زمان نفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حین دم، قسمت فوقانی قفسه سینه تان را در زیر دست های خود بار کنید سپس به آرامی بازدم را انجام دهید.این تمرین را به مدت ۲ دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی برای درمان کرونا

قسمت میانی قفسه سینه

بر روی سطح صافی دراز بکشید و یا بر روی صندلی در حالی که پاها روی زمین قرار دارند بنشینید.
دستان خود را روی قسمت میانی قفسه سینه قرار دهید. با دستانتان یک فشار سریع به سمت پائین و داخل اعمال کنید. در همین زمان تنفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حین دم قسمت میانی قفسه سینه تان را در زیر دست های خود باز کنید، سپس به آرامی بازدم انجام دهید.
این تمرین را به مدت ۲ دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران کرونا

قسمت خارجی و تحتانی قفسه سینه

بر روی سطح صاف دراز بکشید و یا بر روی صندلی در حالیکه پاها روی زمین قرار دارند، بنشینید. دستان خود را روی قسمت خارجی قفسه سینه و دنده¬های پائینی قرار دهید. با دستانتان یک فشار سریع به سمت پائین و داخل اعمال کنید. در همین زمان نفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حین دم، قسمت خارجی و تحتانی قفسه سینه تان را در زیر دست های خود باز کنید. سپس به آرامی بازدم را انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی برای درمان کرونا

این تمرین را به مدت ۲ دقیقه در نوبت های صبح، ظهر ، عصر و شب انجام دهید.

تمرینات تنفسی با کمک چوب

در وضعیت خوابیده
بر روی سطح صاف به پشت بخوابید و زانوها را خم کنید.
چوبی را با دو دست بگیرید و در حالی که آن را با آرنج صاف به بالای سر می برید از راه بینی نفس بکشید.
سپس در حالی که چوب را به سمت پائین می آورید لب های خود را جمع کرده و به آرامی هوا را از دهان خارج کنید.
این تمرین را به مدت ۲ دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.
این تمرین را می توانید بدون چوب نیز انجام دهید.

فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران کرونایی