تکارتراپی چیست و چه فوایدی دارد؟

تکارتراپی چیست و چه فوایدی دارد؟

مقالات فیزیوتراپی
تکارتراپی چیست کاربرد دستگاه تکارتراپی در فیزیوتراپی هر گونه آسیب به بدن معمولا با درد و محدودیت حرکت در سایر قسمت های بدن همراه است. درد در هر قسمت از بدن باعث نارضایتی و احساسات ناخوشایندی برای بیمار می شود. همچنین بیمار را مجبور می کند تا درد و حرکت را در حین فعالیت های روزانه محدود کرده تا از افزایش درد و شدت آسیب جلوگیری کند. این به نوبه خود منجر به ضعف عضلانی بیشتر و درد مفاصل جدید می شود که مشکلات بیشتری را برای بیمار ایجاد می کند. استفاده از تکارتراپی در فیزیوتراپی باعث تحریک میکروسیرکولاسیون و افزایش جریان لنفاوی شده که از طریق آن مواد بافت فرسوده از ناحیه دردناک خارج می شود و شرایطی برای ورود مواد جدید برای شروع ترمیم بافت ایجاد خواهد شد.…
Read More