جراحی آرتریت | معرفی انواع جراحی، زمان بهبود و عوارض آن ها

جراحی آرتریت | معرفی انواع جراحی، زمان بهبود و عوارض آن ها

مقالات فیزیوتراپی
جراحی آرتریت آرتریت یکی از شایع ترین بیماری های مفصلی به حساب می‌آید. بیماری آرتریت مفصلی عبارت است از ایجاد التهاباتی که منجر به بروز تورم و حساسیت در یک یا چند مفصل خواهند شد. معمولا برای درمان آرتریت مفصلی از روش های دارو درمانی و فیزیوتراپی استفاده می‌کنند. همچنین، جراحی آرتریت یکی دیگر از روش های اصلی است که برای درمان آرتریت به کار می رود. روش جراحی آرتریت برای درمان بیمارانی مفید است که از درمان های ساده تر نظیر استراحت و دارو درمانی پاسخ مناسبی دریافت نکرده باشند. جراحی ارتریت با روش های مختلفی انجام می گیرد. هر فرد بنا بر شدت بیماری خود به یکی از روش‌های جراحی آرتریت نیاز پیدا می کند. روش های جراحی کم تهاجمی تر برای افرادی مناسب هستند که شدت بیماری…
Read More