علائم و درمان خار استخوانی

علائم و درمان خار استخوانی

مقالات فیزیوتراپی
علائم و درمان خار استخوانی علیرغم نامشان، خارهای استخوانی رشدهای صاف و استخوانی هستند که در مدت زمان طولانی تشکیل می شوند. آنها رشد استخوان طبیعی هستند که با افزایش سن به وجود می آیند. خود خارها دردناک نیستند. تأثیر آنها بر ساختارهای مجاور، مانند اعصاب و نخاع، می تواند باعث درد شود. دریافت یک تشخیص دقیق بالینی برای علائم و درمان خار استخوانی به منظور تشکیل یک برنامه درمانی موثر مهم است. خارهای استخوانی که به نام استئوفیت ها نیز شناخته می شوند، اگر در منافذ ریشه های عصبی ایجاد شوند، می توانند مشکل ساز شوند. آنها فضا را باریکتر می کنند و به عصب فشار می آورند. به چنین وضعیتی، تنگی فورامن می گویند. خار استخوانی چیست؟ همان طور که اشاره شد، خارهای استخوانی، برجستگی های صاف و…
Read More