کاربرد ماساژ مفاصل برای درمان مفاصل

کاربرد ماساژ مفاصل برای درمان مفاصل

مقالات فیزیوتراپی
کاربرد ماساژ مفاصل برای درمان مفاصل ماساژ مفاصل به معنای ارزیابی و سپس دستکاری بافت های نرم و مفاصل بدن به منظور ایجاد واکنش مثبت در بدن است که روند بهبودی را بهبود می بخشد یا از بروز اختلالات فیزیکی جلوگیری می کند.ماساژ به دلیل اثرات درمانی غیرقابل انکاری که دارد، قطعاً در بین درمان های بالینی برای بسیاری از مشکلات و بیماری ها از جایگاه ثابتی برخوردار است. ماساژ می تواند درد و گرفتگی بافت نرم ناشی از استرس کار روزانه، استفاده بیش از حد از عضلات و بسیاری از بیماری ها و دردهای مزمن را تسکین دهد. اگر ماساژ پس از تصادف و آسیب این درمان موقع انجام شود، می تواند تأثیر بسیار مهمی بر درد عضلانی داشته باشد. ماساژ مفاصل برای درمان مفاصل از ماساژ می توان…
Read More