فیزیوتراپی بر درمان سندرم کمپارتمان

فیزیوتراپی بر درمان سندرم کمپارتمان

مقالات فیزیوتراپی
سندرم کمپارتمان زمانی رخ می‌دهد که فشار بیش از حد در داخل یک فضای بسته عضلانی در بدن ایجاد شود. سندرم کمپارتمان معمولاً از خونریزی یا تورم پس از آسیب ناشی می‌شود. فشار بالای خطرناک در سندرم کمپارتمان، مانع از جریان خون به بافت‌های آسیب دیده می‌شود. بنابراین این فشار می‌تواند جریان خون را کاهش دهد و در نتیجه از رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به سلول‌های عصبی و عضلانی جلوگیری می‌کند. این می‌تواند یک وضعیت اورژانسی باشد و برای جلوگیری از آسیب دائمی نیاز به جراحی دارد. سندرم کمپارتمان می‌تواند حاد یا مزمن باشد. اگر سندرم کمپارتمان حاد، به موقع درمان نشود، می‌تواند منجر به آسیب دائمی عضلانی شود. اما سندرم کمپارتمان مزمن که به عنوان سندرم کمپارتمان فشاری نیز شناخته می‌شود و اغلب در اثر فعالیت ورزشی ایجاد…
Read More