علل تشکیل کیست سینوویال ستون فقرات و درمان آن

علل تشکیل کیست سینوویال ستون فقرات و درمان آن

مقالات فیزیوتراپی
کیست سینوویال ستون فقرات و درمان آن کیست سینوویال، کیسه‌های غیر طبیعی پر از مایع در مفاصل ستون فقرات هستند. این کیست‌ها معمولاً خوش‌خیم هستند، به این معنی که سرطانی نیستند. کیست سینوویال معمولاً در نتیجه تغییرات دژنراتیو که با افزایش سن ایجاد می‌شود. آنها را می‌توان در سراسر ستون فقرات یافت، اما بیشتر در ناحیه کمر شایع است. ستون فقرات مفاصل زیادی دارد. کیست‌های سینوویال در مفاصل فاست ستون فقرات ایجاد می‌شوند. این مفاصل، بین برآمدگی‌های استخوانی در پشت مهره‌ها هستند. کیست سینوویال نخاعی زمانی رخ می‎دهد که مایع سینوویال (مایعی که به طور معمول پوشش داخلی مفاصل را روان می‌کند)، فشار ایجاد می‌کند و باعث برآمدگی بخشی از کپسول مفصلی می‌شود. این معمولاً نتیجه تغییرات دژنراتیو یا ضربه است. این کیست‌ها غیرمعمول نیستند و معمولاً برای اکثر افراد…
Read More