فلج اندام چیست و به چه معناست ؟

فلج اندام چیست و به چه معناست ؟

مقالات فیزیوتراپی
فلج به طور کلی به معنی ناتوانی در حرکت یا فلج عضلانی است. این ناتوانی میتواند گاهی دائمی و گاهی موقت باشد. دلیل ایجاد فلج آسیب دیدن ناحیه مورد نظر نیست، بلکه آسیب در عصب، باعث فلج شدن ناحیه مورد نظر می‌شود.دلیل اصلی فلج شدن را می‌توان در موارد زیر یافت : ممکن است مغز آسیب دیده باشد و نتواند به قسمتی از بدن سیگنال ها را ارسال کند. مغز احساسات را از قسمت‌های مختلف بدن دریافت می‌کند، اما ممکن است نخاع آسیب دیده باشد و در این صورت انتقال پیام های عصبی امکان‌پذیر نیست . برخی موارد آسیب به نخاع به شکلی است که امکان ارسال و دریافت سیگنال از بین رفته و وجود ندارد. نخاع سیستم اطمینان مغز است، اگر این سیستم کار نکند امکان ارسال و دریافت…
Read More