بیماری ورم مغزی چیست | ۷ روش درمان آن

بیماری ورم مغزی چیست | ۷ روش درمان آن

مقالات فیزیوتراپی
بیماری ورم مغزی چیست؟ ورم مغزی یا (ادم مغزی) بیماری بسیار خطرناکی بوده که باعث تجمع مایع در مغز می‌شود. این مایع فشار داخل جمجمه را افزایش می‌دهد که به آن (ICP)  می‌گویند. افزایش فشار داخل جمجمه باعث کاهش فشار خون در مغز شده و همچنین اکسیژن دریافت شده توسط مغز را نیز کاهش می‌دهد. زیرا مغز برای عملکرد درست به جریان بی‌وقفه اکسیژن نیاز دارد. این آسیب ممکن است غیرقابل جبران باشد و می‌تواند در سرتاسر مغز یا در نواحی خاصی رخ دهد. در صورت درمان نشدن، ورم مغزی می‌تواند مرگبار باشد. درحالیکه برخی از مشکلات در طول زمان کاهش پیدا می‌کنند، برخی دیگر نیاز به درمان مداوم دارند. کسانی‌که تورم مغزی را تجربه می‌کنند باید در ۴۸ تا ۷۲ ساعت اول پس از آسیب یا عفونت به دقت…
Read More