جراحی فیوژن بین کمری قدامی  (ALIF)

جراحی فیوژن بین کمری قدامی (ALIF)

مقالات فیزیوتراپی
آشنایی با جراحی فیوژن بین کمری قدامی  (ALIF) جراحی فیوژن قدامی کمر (ALIF)، نوعی فیوژن ستون فقرات است که برای تثبیت بخش حرکتی دردناک در قسمت پایین کمر انجام می‌شود که معمولاً به دلیل بیماری دژنراتیو دیسک کمر و یا اسپوندیلولیستزیس ایجاد می‌شود. فیوژن بین کمری، نوعی همجوشی ستون فقرات است که شامل برداشتن دیسک بین مهره ای است. این نوع همجوشی را می توان با استفاده از روش های مختلف انجام داد. به عنوان مثال، جراح می تواند از طریق برش هایی در قسمت پایین کمر یا از طریق برش هایی در پهلو، به ستون فقرات دسترسی پیدا کند. در فیوژن بین کمری قدامی (ALIF)، جراح از جلو و از طریق یک برش در شکم به قسمت پایین کمر نزدیک می شود. پزشکان برای اولین بار در دهه 1940…
Read More