فیزیوتراپی بیماری پارکینسون

فیزیوتراپی بیماری پارکینسون

انواع فیزیوتراپی, مقالات فیزیوتراپی
فیزیوتراپی و کاردرمانی برای بیماری پارکینسون چه زمانی به فیزیوتراپی و کاردرمانی نیاز است؟ فیزیوتراپی و کاردرمانی برای بیماری پارکینسون از درمان های مکمل و موثر به حساب می آیند. لازم است این دو روش درمانی در کنار درمان های تخصصی دیگر نظیر دارو درمانی به کار گرفته شوند تا پیشرفت بیماری فرد کندتر گردد. به عنوان یک تعریف می توان می گفت بیماری پارکینسون از جمله بیماری های مغز و اعصاب است که باعث می شود فرد مبتلا به مرور زمان توانایی های حرکتی خود را از دست بدهد. به طوری که شخص مبتلا به بیماری پارکینسون در دوران پیشرفت بیماری، عملا قادر نیست فعالیت هایی نظیر راه رفتن، دوش گرفتن و لباس پوشیدن را به صورت مستقل انجام دهد. بنابراین، یکی از اهداف اصلی درمان بیماری پارکینسون، بهبود…
Read More