تحریک فراجمجمه ای

یکی از درمان های بیماران سکته مغزی که دچار محدودیت های حرکتی هستند علاوه بر فیزیوتراپی سکته مغزی ، تحریک فراجمجمه ای است.تحریک فراجمجمه ای یا تحریک الکتریک مغز، به بیمار کمک می کند تا بتواند تا حدودی به ساختار اصلی حرکتی خود برگردد.

این دستگاه برای بیماری های مغز و اعصاب و بیماری های روانی استفاده می شود.در واقع جریان ثابت وارد مغز می شود و برحسب نوع استفاده در مناطق مختلف مغز، اثرات متفاوتی را دارد.

تحریک فراجمجمه ای

همان طور که در فیلم زیر مشاهده می کنید ما در فیزیوتراپی ایرانیان اصفهان، این خدمات را برای بیماران سکته مغزی ارائه می دهیم:

عوارض تحریک فراجمجمه ای

تا به حال هیچ نوع عوارض جانبی از این دستگاه گزارش نشده است. اثرات ناشی از تحریک مغز به عوامل زیر بستگی دارد:

  1. نواحی تحریک
  2. ساختارهای دیگر نواحی تحریک
  3. داروهای مصرفی توسط بیمار
  4. ویژگی های ژنتیکی فرد بیمار

یکی از موارد مهم در درمان محدودیت های حرکتی ناشی از سکته مغزی درمان سریع و به موقع این دسته از بیماران می باشد.بنابراین در صورت بروز مشکلات حرکتی ناشی از سکته مغزی در اصفهان به کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان بهترین مرکز فیزیوتراپی در اصفهان به مدیریت دکتر مهدی صدیقی مراجعه نمائید.

 

فیزیوتراپی در اصفهان