درمان سیاتیک

یکی از دردهای شایع در بین افراد جامعه درد ناشی از عصب سیاتیک است. به طور کلی درد سیاتیک به دلیل آسیب و تحت فشار قرار گرفتن عصب سیاتیک رخ می دهد.

بر طبق آمارهای فیزیوتراپی ایرانیان اصفهان، حجم زیادی از مراجعه کنندگان اصفهانی با درد سیاتیک مشکل داشته اند و دلیل اصلی مراجعه آن ها به این مرکز درد سیاتیک بوده است.

هرگاه فردی احساس کمردرد را تجربه کرد و این درد به اندام های تحتانی آن رسید هم چنین گزگز کردن در پاها، اندام های تحتانی و کمر را تجربه کرد، می توان به داشتن سیاتیک در این فرد شک کرد.

درد سیاتیک و درمان آن

عصب سیاتیک یکی از عصب های مهم بدن است که از ناحیه کمر شروع شده و تا پائین پاها ادامه دارد، درد عصب سیاتیک ممکن است تا حدی باشد که فعالیت های روزمره فرد را مختل نماید.
از عواملی که می تواند منجر به سیاتیک گردد و حتی آن را تشدید نماید، تنگی دریچۀ نخاعی، بیرون زدگی دیسک کمر و آرتروز ستون فقرات است که می تواند تشدید کننده درد سیاتیک باشد.

از جمله عوارض سیاتیک، دردهای شدید در ناحیه تحتانی بدن از جمله زانو و ساق پا می باشد، همچنین درد سیاتیک موجب تأثیر در کنترل مثانه و روده نیز می گردد.
در افرادی که دارای دیسک کمر و بیرون زدگی آن هستند و یا آرتروز ستون فقرات دارند هم چنین تنگی کانال نخاعی را تجربه کرده اند احتمال بروز دیسک کمر بسیار زیاد خواهد بود.
هم چنین اعمالی مانند، بلند کردن جسم سنگین، بارداری، اضافه وزن شدید، ناهنجاری های ستون فقرات نیز می تواند زمینه ساز بروز سیاتیک گردد.

درمان درد سیاتیک

درمان سیاتیک در مرکز فیزیوتراپی ایرانیان:

با پیشرفت ها و مطالعات صورت گرفته در حوزه فیزیوتراپی و تجربیات بدست آمده، حجم زیادی از این درد سیاتیک را می توان با استفاده از اعمال غیرتهاجمی هم چون فیزیوتراپی ورزشی، درای نیدلینگ، استفاده از لیزرهای پرتوان و درمان های دستی درمان نمود.

ما در مرکز فیزیوتراپی ایرانیان ، بهترین فیزیوتراپی اصفهان، علاوه بر اینکه سعی می کنیم با تکنیک ها و ابزار موجود زمینه درمان درد سیاتیک را فراهم کنیم، از پیشرفت آن نیز جلوگیری خواهیم کرد. ولی مسلماً همکاری بیمار در رعایت نکات پزشکی، انجام تمرینات ورزشی تجویز شده و مراجعات منظم به مرکز فیزیوتراپی نیز از دیگر عوامل مهم در درمان موفق درد سیاتیک خواهد بود.

درمان سیاتیک