تماس با ما

اطلاعات تماس :

آدرس :

اصفــهان ، خــیابـان استـــانداری ، روبروی بیمارستان خورشید ، جنب کوچه نادری، شماره ۱۱، مجــمــوعه سلامت ایرانیان

ایمیل :

info@mehdisedighi.ir

تلفن :

۰۳۱۹۱۶۲۰۰۰۲